Sektor za infrastrukturu prostornih podatakaSektor za infrastrukturu prostornih podataka koordinira upravne, stručne, razvojne poslove Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (u daljnjem tekstu: NIPP), poslove provedbe Infrastructure for Spatial Information in the Europe (u daljnjem tekstu: INSPIRE) direktive, poslove distribucije prostornih podataka, standardiziranih službenih proizvoda i mrežnih usluga Uprave te njihovo arhiviranje. Sektor koordinira rad tijela NIPP-a, koordinira provedbu njihovih odluka, obavlja koordinacijske poslove INSPIRE Nacionalne kontakt točke i tajništva NIPP-a, prati provedbu INSPIRE direktive u Europskoj uniji i obaveza koje iz nje proizlaze na nacionalnoj razini, izrađuje nacionalna izvješća i izvješća za Europsku komisiju o razvoju NIPP-a, koordinira aktivnosti institucija glede njene provedbe u Republici Hrvatskoj, podupire pripremu podzakonskih akata za njenu provedbu u nacionalno zakonodavstvo, razvija i koordinira politiku pristupa, razmjene i korištenja prostornih podataka u okviru NIPP-a, prati razvoj infrastrukture prostornih podataka u drugim tijelima, institucijama i gospodarskim subjektima u Republici Hrvatskoj, prati razvoj u području informacija javnog sektora, obavlja koordinacijske poslove pripreme i provođenja programa informiranja i edukacije o NIPP-u, radi na upravnom povezivanju geoportala NIPP-a i europskog INSPIRE geoportala, radi na koordinaciji priprema usluga na nacionalnoj razini, distribuira službene podatke i proizvode te mrežne usluge Uprave, zaprima i obrađuje zahtjeve/narudžbe korisnika za izdavanjem prostornih podataka i proizvoda te mrežnih usluga korisnicima izvan Uprave, vodi evidenciju raspoloživih prostornih podataka i proizvoda, vodi arhivu Uprave i konverziju podataka, upravlja organizacijskim sustavima za arhivu i konverziju podataka, proučava, prati i nadzire primjenu domaćih i međunarodnih normi u području interoperabilnih procesa prostornih podataka, vodi evidenciju i standardizaciju geografskih imena, pruža tehničku podršku radu tijela za standardizaciju geografskih imena, ustrojava i vodi knjižnicu Uprave, vodi razvojno-istraživačke projekte i obavlja aktivnosti međunarodne suradnje vezane uz djelokrug rada Sektora, priprema odgovore na pitanja, predstavke i pritužbe građana.


Načelnica sektora mr.sc. Ljerka Marić, dipl.ing.geod.
email: info@dgu.hr 

Kontakt broj sektora: 01/6166 535 (NIPP)
                                  01/6165 421 (izdavanje podataka)