Sektor za infrastrukturu prostornih podatakaSektor za infrastrukturu prostornih podataka koordinira upravne, stručne, razvojne poslove Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP), poslove provedbe Infrastructure for Spatial Information in the Europe (INSPIRE) direktive, poslove distribucije prostornih podataka, standardiziranih službenih proizvoda i servisa Uprave te njihovo arhiviranje. Sektor koordinira rad tijela NIPP-a, koordinira provedbu njihovih odluka, obavlja koordinacijske poslove INSPIRE Nacionalne kontakt točke i tajništva NIPP-a, prati provedbu INSPIRE direktive u Europskoj uniji i obaveza koje iz nje proizlaze na nacionalnoj razini, izrađuje nacionalna izvješća i izvješća za Europsku komisiju o razvoju NIPP-a, koordinira aktivnosti institucija glede njene provedbe u Republici Hrvatskoj, distribuira službene podatke i proizvode, te servise Uprave, zaprima i obrađuje zahtjeve/narudžbe korisnika za izdavanjem prostornih podataka i proizvoda te servisa korisnicima izvan Uprave, vodi evidenciju raspoloživih prostornih podataka i proizvoda, vodi arhivu Uprave i konverziju podataka, vodi evidenciju i standardizaciju geografskih imena, vodi razvojno-istraživačke projekte i obavlja aktivnosti međunarodne suradnje vezane uz djelokrug rada Sektora. 


Načelnica sektora mr.sc. Ljerka Marić, dipl.ing.geod.
email: info@dgu.hr 

Kontakt broj sektora: 01/6166 535 (NIPP)
                                  01/6165 421 (izdavanje podataka)