Samostalna služba za unutarnju reviziju

Samostalna služba za unutarnju reviziju obavlja poslove unutarnje revizije svih programa, projekata, aktivnosti i poslovnih procesa u Upravi, procjenjuje prikladnost i djelotvornost sustava unutarnjih kontrola na temelju upravljanja rizicima, daje stručno mišljenje i ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja sustava unutarnjih kontrola i poslovanja, predlaže preporuke u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava, prati provedbu preporuka iz prethodno obavljenih revizija, obavlja revizije korištenja sredstava Europske unije i drugih organizacija i institucija. Izrađuje propisana izvješća i dostavlja ih odgovarajućim institucijama i osobama u skladu s propisima, izrađuje periodična izvješća o radu i dostavlja ih glavnom ravnatelju te surađuje sa Samostalnom službom za unutarnju reviziju Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Voditeljica Samostalne službe za unutarnju reviziju Sanja Vurin, dipl. ing. geod.
email: info@dgu.hr

Kontakt broj Službe: 01/6166 588