Kabinet glavnog ravnatelja

Kabinet glavnog ravnatelja obavlja poslove za glavnog ravnatelja i njegovog zamjenika, obavlja poslove koji se odnose na protokol i odnose s javnošću, poslove komunikacije s tijelima državne uprave, uredima, službama i radnim tijelima Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog sabora, poslove u vezi s osiguravanjem pravodobne dostave materijala Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskome saboru, poslove pribavljanja dokumentacije i materijala od svih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Uprave za potrebe glavnog ravnatelja i njegovog zamjenika, poslove koji se odnose na jačanje vertikalne i horizontalne koordinacije unutar Uprave, obavlja poslove u vezi s predstavkama i pritužbama pravnih i fizičkih osoba, obavlja poslove u vezi međunarodne suradnje, poslove pripreme, koordinacije provedbe i praćenja nacionalnih i regionalnih projekata financiranih iz sredstava Europske unije i drugih inozemnih izvora, uključujući i projekte za pružanje stručne pomoći drugim zemljama, u suradnji s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Uprave i ostalim tijelima uključenim u provedbu i praćenje provedbe projekata, koordinira poslove vezane za procjenu učinaka propisa, obavlja poslove pripreme programa preuzimanja i provedbe pravne stečevine Europske unije, koordinira i obavlja poslove notifikacije propisa prema državama članicama i Europskoj komisiji, koordinira pripremu očitovanja na propise Europske unije i propise drugih država članica u postupku službenog obavješćivanja u području norma, tehničkih propisa te propisa o uslugama informacijskog društva, obavlja poslove objedinjavanja mišljenja na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa, koordinira poslove strateškog planiranja sukladno propisu kojim se uređuje sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, koordinira poslove vezane uz savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja zakona te drugih propisa i akata te informiranje građana, te druge poslove za službene potrebe glavnog ravnatelja i njegovog zamjenika.

Tajnica kabineta mr. sc. Sanja Zekušić

email: kabinet.glavnog.ravnatelja@dgu.hr

Kontakt broj Kabineta: 01/6165 444