Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske

Slika /slike/Vijesti/LIDAR/Banner.jpg
KORISNIK BESPOVRATNIH SREDSTAVA: Državna geodetska uprava
PARTNERI: Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Grad Zagreb
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 135.045.851,70 kn
IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 114.788.973,93 kn
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 36 mjeseci

POVEZNICE NA RELEVANTNE INTERNETSKE STRANICE: www.strukturnifondovi.hr

Državna geodetska uprava korisnik je bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020“ (OPKK), prioritetne osi 5 „Klimatske promjene i upravljanje rizicima“, specifičnog cilja 5b1 „Jačanje sustava upravljanja katastrofama“. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa - KK.05.2.1.10.0001“ potpisan je dana 8. svibnja 2020. godine između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatskih voda i Državne geodetske uprave.Više detalja pročitajte na poveznici.

Završna konferencija projekta „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“
 

Povodom završetka trogodišnjeg projekta „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“, Državna geodetska uprava održala je 15. prosinca 2023. godine konferenciju na kojoj su predstavljeni rezultati ovog značajnog projekta.

Provedba projekta započela je 2020. godine potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između Državne geodetske uprave kao korisnika bespovratnih sredstava s jedne strane te Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskih voda kao posredničkih tijela s druge strane.

Projekt je proveden u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014. do 2020", a vrijednost mu je 18 milijuna eura - od čega je 85 % sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 15% iz nacionalnih sredstava.

Obzirom da je projekt primarno usmjeren na dva ključna rizika - potrese i poplave, Državna geodetska uprava isti je provela u suradnji s Partnerima - Geodetskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Gradom Zagrebom.

U uvodnom dijelu konferencije sudionicima su se pozdravnim riječima obratili gosp. Antonio Šustić, glavni ravnatelj Državne geodetske uprave, gosp. Mladen Zrinjski, dekan Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gosp. Andro Pavuna, pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost te gosp. Siniša Širac, viši koordinator za EU projekte u Hrvatskim vodama.

U nastavku su, kroz prezentacije, predstavljene tri cjeline ovog zahtjevnog projekta. Tako je gosp. Marijan Marjanović, načelnik Sektora za državnu izmjeru u Državnoj geodetskoj upravi, ujedno i koordinator cijelog projekta, predstavio sam projekt, a zatim pokazao rezultate i kvalitetu Lidar podataka i proizvoda proizašlih iz projektnih aktivnosti Državne geodetske uprave.

Profesor na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gosp. Damir Medak i izvanredni profesor, gosp. Mario Miler u sljedećoj su prezentaciji dali osvrt na projektne aktivnosti Geodetskog fakulteta, kao i prikaz prikupljenih podataka, funkcionalnosti i izgleda WEB GIS portala putem kojeg će javnosti, za pregled, biti dostupni podaci multisenzorskog zračnog snimanja Republike Hrvatske.

Partner Grad Zagreb nositelj je dijela projekta pod nazivom “Potresni rizik Grada Zagreba” kojim se nastojalo što točnije, kroz niz aktivnosti, utvrditi potresni rizik radi sagledavanja potencijalne opasnosti za ljudske živote i građevine. Jedan od ciljeva bio je izraditi metodologiju za procjenu potresnog rizika primjenjivu na sve veće gradove u Republici Hrvatskoj. Zadnju prezentaciju na konferenciji, na ovu temu, održala je voditeljica Odjela za sigurnost i prevenciju u Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost, gospođa Kristina Martinović.

Ovom svečanom završnom konferencijom na najbolji je način okončan projekt - predstavljanjem rezultata trogodišnjeg zalaganja projektnih timova kako bi se razvili setovi podataka, a koji predstavljaju novu razinu prostornih podataka Republike Hrvatske. Uz iznimno važnu primjenu za smanjenje rizika od katastrofa, dobiveni podaci svakako će pronaći primjenu na mnogim razinama što je i najveća vrijednost ovog projekta.


Državna geodetska uprava predstavila LiDAR-ske podatke na radionici „Potresni rizik Grada Zagreba“U organizaciji Grada Zagreba, u Zagrebačkom inovacijskom centru - ZICER, 8. ožujka 2023. održana je treća stručna radionica u sklopu projekta „Potresni rizik Grada Zagreba“. „Potresni rizik Grada Zagreba“ jedna je od aktivnosti na projektu „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“ koji je sufinanciran iz operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a čiji je nositelj Državna geodetska uprava. 

Cilj je ove radionice bio predstaviti LiDAR-ske snimke područja grada Zagreba, kao prve koje su proizašle iz projekta „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“ u dijelu projekta koji provodi Državna geodetska uprava. Dobivene snimke koristit će se u aktivnosti projekta „Potresni rizik Grada Zagreba“, te omogućiti lakše i brže stvaranje baze podataka o zgradama u Zagrebu. Navedena baza podataka temelj je za analize te posljedično donošenje odluka, strateška promišljanja i organizacijske procese vezane uz rizik od potresa u Zagrebu.

Dr. sc. Marijan Marjanović, načelnik Sektora za državnu izmjeru, na radionici je predstavio cjelokupni projekt s osvrtom na aktivnost projekta pod nazivom „Multisenzorsko zračno snimanje RH“ te prikazao trenutni status projekta i njegov napredak. Drugu prezentaciju ispred Državne geodetske uprave, „Prikaz i analiza LiDAR-a i DOF-a za Zagreb“, održao je Igor Vilus, dipl. ing. geod. voditelj Službe za topografsku izmjeru i državne karte u kojoj je nazočnima predstavio neke od konačnih proizvoda proizašlih iz navedene aktivnosti, kao što su LiDAR-ske snimke, digitalni model površina te digitalni model reljefa visoke točnosti.

Ispred Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Luka Babić prezentirao je na koji se način provodi kontrola kvalitete LiDAR-skih snimki i ostalih proizvoda te se osvrnuo na dosadašnje rezultate kontrole kvalitete i konstatirao da su podaci dobiveni ovim projektom vrlo visoke kvalitete.
Na radionici je i gosp. Vojkan Gavrilović iz tvrtke GDi istaknuo višestruku korist dobivenih LiDAR-skih snimki te prikazao kako će se koristiti za dobivanje pojedinih podataka potrebnih za upotpunjavanje Baze podataka o zgradama u Zagrebu kako bi se uspješno dovršila aktivnost Grada Zagreba na ovom projektu.

Podaci koje je predstavila Državna geodetska uprava izazvali su veliko zanimanje prisutnih te je postavljen niz pitanja o ovoj temi. Tako je radionica završena zanimljivom raspravom i mnogim novim idejama primjene LiDAR-skih podataka.

Program 3. radionice "Multisenzorska snimka Zagreba".


Izdane Tehničke specifikacije u okviru projekta „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“U okviru projektne aktivnosti A1 - lzrada tehničkih specifikacija i definiranje standardnih proizvoda, izrađene su tehničke specifikacije za: aerofotogrametrijsko snimanje za potrebe ovog projekta, za LiDAR snimanje iz zraka te za koridorno LiDAR snimanje iz zraka.
Kroz navedenu aktivnost projekta po prvi put izrađene su specifikacije i definirani standardi za LiDAR snimanje cijelog teritorija Republike Hrvatske, kao i za koridorno snimanje iz zraka nasipa i koridora rijeka, a koje će biti temelj za sva daljnja snimanja ove vrste.

Tehničke specifikacije možete preuzeti:
Aerofotogrametrijsko snimanje
LiDAR snimanje iz zraka
Koridorno LiDAR snimanje iz zraka

 

Potpisani ugovori za usluge multisenzorskog snimanja Republike Hrvatske 

Dana 16. prosinca 2021. godine u Državnoj geodetskoj upravi potpisani su ugovori za usluge multisenzorskog snimanja Republike Hrvatske koje će se obavljati u okviru projekta „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“ koji se provodi u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014. - 2020. 
 
Ugovore je ispred Državne geodetske uprave potpisao zamjenik glavnog ravnatelja Antonio Šustić, dipl. ing. geod. te u ime zajednice gospodarskih subjekata Geoprojekt d.d., Flycom Technologies, Geodetski inštitut Slovenije, Iskratel telekomunikacijski sistemi d.o.o., Meixner Vermessung ZT GmbH i IRS Italian Remote Sensing Srl predsjednik Uprave Geoprojekta d.d. g. Mirko Smiljanić.

Ugovorima su pokrivene sljedeće grupe nabava:

Grupa 1: Aerofotogrametrijsko snimanje i zračno LIDAR snimanje istočnog i južnog dijela Republike Hrvatske (50.5% područja Republike Hrvatske)
Grupa 2: Aerofotogrametrijsko snimanje i zračno LIDAR snimanje zapadnog dijela Republike Hrvatske (49.5% područja Republike Hrvatske)
Grupa 3: Koridorno zračno LIDAR snimanje nasipa Republike Hrvatske.

Potpisivanjem ugovora započelo je obavljanje usluga na temelju kojih će se iz podataka aerofotogrametrijskog i laserskog skeniranja iz zraka izraditi digitalne ortofotokarte i digitalni model reljefa visoke točnosti koji će svoju primjenu naći u području prostornog planiranja, prevencije i analize rizika od poplava, klizišta, potresa i drugih katastrofa, izrade i ažuriranja službenih državnih karata te kao podloga ostalim geoinformacijskim sustavima.
 

e-upis zgrada i obiteljskih kuća u bazu podataka o građevinama Grada Zagreba

U okviru aktivnosti Procjena potresnog rizika Grada Zagreba projekta Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa dana 27. rujna 2021. godine započeo je e-upis zgrada i obiteljskih kuća u bazu podataka o građevinama Grada Zagreba.
 
Cilj aktivnosti Procjena potresnog rizika Grada Zagreba je znanstveno utvrditi rizik od potresa u Zagrebu za zgrade i ljude te ga kvantificirati. Stvaranje baze podataka o zgradama u Zagrebu centralni je dio aktivnosti koji omogućava analize te posljedično donošenje odluka, strateška promišljanja i organizacijske procese.
 
Punjenje baze podataka o građevinama Grada Zagreba vrši se popisom zgrada s naglaskom na  podacima o konstrukciji zgrade u cjelini.
 

Postupak popisa zgrada provodi se na način:

Osnovni podaci koje će građani upisivati o svojoj zgradi ili obiteljskoj kući su: godina izgradnje, godina rekonstrukcije, katnost, pravilnost tlocrta građevine, podaci o konstrukciji zgrade, materijalu od kojeg je izgrađena, podaci o krovištu, temeljima, podaci o liftu i stubištu i slično.


Održan 8. sastanak Upravljačkog tijela projekta

U četvrtak, 29.04.2021. u virtualnom okruženju održan je 8. sastanak Upravljačkog tijela projekta „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“. Na sastanku su predstavnici Državne geodetske uprave, Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Grada Zagreba izvijestili o provođenju definiranih projektnih aktivnosti. Također se razgovaralo i o suradnji na projektu kroz razmjenu podataka institucija, a sve u svrhu najefikasnijeg postizanja rezultata projekta. Sastanci Upravljačkog tijela projekta održavaju se redovito, jednom mjesečno, kako bi svi sudionici na projektu bili informirani o pojedinostima provedbe projektnih aktivnosti.


PRETHODNE VIJESTI:

Održan sastanak Nadzornog tijela projekta Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa