Samostalni odjel za unutarnju reviziju

Samostalni odjel za unutarnju reviziju obavlja unutarnje revizije svih poslovnih procesa i sustava Uprave, procjenjuje i daje stručno revizorsko mišljenje u svezi funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola, a na temelju upravljanja rizicima, predlaže preporuke u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava, prati provedbu istih, izrađuje strateške i godišnje planove unutarnje revizije na temelju procjene rizika, izrađuje i dostavlja propisana izvješća, surađuje s ustrojstvenom jedinicom za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola Ministarstva financija te sa Samostalnom službom za unutarnju reviziju Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Voditeljica Samostalnog odjela unutarnje revizije Ivanka Kraljević, dipl.oec.
email: info@dgu.hr