Sektor za EU fondove, međunarodnu suradnju i posebne registre

Grafički prikaz ustrojstva Sektora za EU fondove, međunarodnu suradnju i posebne registre koji se sastoji od dvije službe.

Sektor za EU fondove, međunarodnu suradnju i posebne registre obavlja poslove u vezi međunarodne suradnje, poslove pripreme, koordinacije provedbe i praćenja nacionalnih i regionalnih projekata financiranih iz sredstava Europske unije i drugih inozemnih izvora u suradnji s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Uprave i ostalim tijelima uključenim u provedbu i praćenje provedbe projekata, surađuje s nadležnim tijelima državne uprave u rješavanju graničnih pitanja, istraživanju i prikupljanju potrebne dokumentacije, analizira i priprema stručne i tehničke podloga za pregovore sa susjednim zemljama, priprema, sklapa i provodi izvršavanja međunarodnih ugovora o razgraničenju i utvrđivanju granične crte, obavlja stručne i tehničke poslova za potrebe rada savjeta za granicu Vlade Republike Hrvatske, vodi središnji registar prostornih jedinica, organizira i prati uspostavu registra zgrada, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama organizira poslove vezane uz poslove razvoja i uspostave servisa nad podacima registra prostornih jedinica i registar zgrada, organizira i prati poslove vezane uz povezivanje podataka registra zgrada i registra prostornih jedinica s podacima drugih ključnih registara te obavlja poslove vezane uz pripremu protokola za razmjenu katastarskih podataka.

Načelnica sektora Irena Magdić, dipl. ing. geod.
email: info@dgu.hr

Kontakt broj sektora: 01/6165 457, 01/6165 478