Sektor za pravne poslove i vođenje ljudskih potencijala

Sektor za pravne poslove i vođenje ljudskih potencijala predlaže, koordinira, priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz nadležnosti Uprave, izrađuje primjedbe, upute i mišljenja, prati provedbu zakona i drugih propisa te surađuje s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, tijelima državne vlasti, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, udrugama i drugim institucijama, provodi postupke davanja i oduzimanja suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova, provodi mjere politike planiranja, zapošljavanja, upravljanja i razvoja ljudskih potencijala Uprave.

Načelnica sektora Diana Dudok, dipl.iur.
email: info@dgu.hr