Odjel za katastar nekretnina Benkovac

  • KONTAKT

Voditelj odjela Mirko Štefanek, dipl. ing. geod.  

Ivana Meštrovića 9/1          
23420 Benkovac         
Tel: (023) 681 017, 684 117 
Fax: (023) 681 861
email: puk.zadar@dgu.hr

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati  
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.