Odjel za katastar nekretnina Biograd na Moru

  • KONTAKT

Voditeljica odjela Antea Turčinov, dipl. ing. geod.

Put Solina 7           
23210 Biograd na Moru         
Tel: (023) 383 132, 385 522 
Fax: (023) 386 755
email: puk.zadar@dgu.hr

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati  
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.