Odjel za katastar nekretnina Blato

  • KONTAKT

Voditelj odjela Padovan David, mag. ing. geod. et. geoinf.

Trg dr. Franje Tuđmana 4  
20271 Blato 
Tel: (020) 851 513 
Fax: (020) 852 520
email: katastar.blato@dgu.hr  

  • DNEVNO RADNO VRIJEME

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 9:00 do 14:00 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.