Odjel za katastar nekretnina Crikvenica

  • KONTAKT

Voditelj odjela Jozo Katić, dipl.ing. geodezije

Kralja Tomislava 85   
51260 Crikvenica   
Tel: (051) 784 536
Fax: (051) 241 702
email: katastar.crikvenica@dgu.hr​

  • DNEVNO RADNO VRIJEME

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 9:00 do 14:00 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.