Odjel za katastar nekretnina Daruvar

  • KONTAKT

Voditeljica odjela Snježana Jurić, dipl. ing. geod.

Julijev park 1 
43500 Daruvar 
Tel: (043) 244 842 
Fax: (043) 244 844
email: puk.bjelovar@dgu.hr 

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 8:00 do 14:00 sati
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.