Odjel za katastar nekretnina Daruvar

  • KONTAKT

Voditeljica odjela Snježana Jurić, dipl. ing. geod.

Petra Preradovića 9/1
43500 Daruvar 
Tel: (043) 244 842 
Fax: (043) 244 844
email: katastar.daruvar@dgu.hr

  • DNEVNO RADNO VRIJEME

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 9:00 do 14:00 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.