Odjel za katastar nekretnina Đakovo

  • KONTAKT

Voditelj odjela Goran Sokolović, dipl. ing. geod.

Vij. kardinala A. Stepinca 10  
31400 Đakovo 
Tel: (031) 813 207
Fax: (031) 811 198
email: puk.osijek@dgu.hr

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati 
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.