Odjel za katastar nekretnina Glina

  • KONTAKT

Trg bana Josipa Jelačića 3    
44400 Glina   
Tel: (044) 882 213 
Fax: (044) 880 348
email: puk.sisak@dgu.hr 

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:30 do 15:30 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 9:00 do 14:00 sati  
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.