Odjel za katastar nekretnina Gospić

  • KONTAKT

Voditeljica odjela Ivana Rukavina Sarić, dipl. ing. geod.

Budačka 55  
53000 Gospić
Tel: (053) 560 720 
Fax: (053) 560 724
email: puk.gospic@dgu.hr 

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati 
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.