Odjel za katastar nekretnina Ivanić-Grad

  • KONTAKT

Voditelj odjela Miljenko Relić, dipl. ing. geod.

Športska 2        
10310 Ivanić-Grad    
Tel: (01) 2881 646
Fax: (01) 2881 641
email: puk.zagreb@dgu.hr

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:30 do 15:30 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 8:00 do 14:00 sati  
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.