Odjel za katastar nekretnina Jastrebarsko

  • KONTAKT

Voditeljica odjela Nada Malnar, mag. ing. geod. et geoinf.

A. Mihanovića 14        
10450 Jastrebarsko     
Tel: (01) 6064 700 
Fax: (01) 6272 984
email: puk.zagreb@dgu.hr 

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 8:00 do 14:00 sati  
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.