Odjel za katastar nekretnina Knin

  • KONTAKT

Voditelj odjela Mario Mihaljević, dipl. ing. geod.

Dr. Franje Tuđmana 2        
22300 Knin    
Tel: (022) 244 303, 244 323
Fax: (022) 244 325
email: puk.sibenik@dgu.hr

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati  
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 8:00 do 13:00 sati.