Odjel za katastar nekretnina Koprivnica

  • KONTAKT

Voditelj odjela Vladimir Domazetović, dipl. ing. geod.

Hrvatske državnosti 5a 
48000 Koprivnica 
Tel: (048) 220 328, 220 329 
Fax: (048) 220 331
email: puk.koprivnica@dgu.hr

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 9:00 do 14:00 sati 
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.