Odjel za katastar nekretnina Korčula

  • KONTAKT

Voditelj odjela Ante Franulović, dipl. ing. geod.

Šetalište Frana Kršinića 50 
20260 Korčula 
Tel: (020) 711 255 
Fax: (020) 711 255
email: puk.dubrovnik@dgu.hr  

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
od ponedjeljka do četvrtka od 9:00 do 14:00 sati
petkom od 9:00 do 10:00 sati
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.