Odjel za katastar nekretnina Križevci

  • KONTAKT

Voditeljica odjela Marijana Maleš, dipl. ing. geod.

I. Zakmardija Dijankovečkog 3/I
48260 Križevci 
Tel: (048) 621 557, 270 828, 270 826 , 270 831
Fax: (048) 621 556
email: katastar.krizevci@dgu.hr

  • DNEVNO RADNO VRIJEME

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 9:00 do 14:00 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.