Odjel za katastar nekretnina Krk

  • KONTAKT

Voditeljica odjela Mojca Čavar, dipl. ing. geod. 

Trg bana Jelačića 3    
51500 Krk   
Tel: (051) 880 283
Fax: (051) 880 279
email: puk.rijeka@dgu.hr   

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati  
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.