Odjel za katastar nekretnina Kutina

  • KONTAKT

Voditeljica odjela Vesna Tomljenović, mag. ing. geod. et geoinf.

Trg kralja Tomislava 12     
44320 Kutina   
Tel: (044) 683 456 
Fax: (044) 683 474
email: katastar.kutina@dgu.hr

  • DNEVNO RADNO VRIJEME

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 9:00 do 14:00 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.