Odjel za katastar nekretnina Kutina

  • KONTAKT

Voditeljica odjela Vesna Tomljenović, mag. ing. geod. et geoinf.

Trg kralja Tomislava 12     
44320 Kutina   
Tel: (044) 683 456 
Fax: (044) 683 474
email: puk.sisak@dgu.hr 

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 9:00 do 14:00 sati  
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.