Odjel za katastar nekretnina Ludbreg

  • KONTAKT

Voditeljica odjela Ivana Adžić, dipl. ing. geod.

Trg sv. Trojstva 14        
42230 Ludbreg     
Tel: (042) 810 829 
Fax: (042) 810 287
email: puk.varazdin@dgu.hr

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati