Odjel za katastar nekretnina Ludbreg

  • KONTAKT

Voditeljica odjela Ivana Adžić, dipl. ing. geod.

Trg sv. Trojstva 14        
42230 Ludbreg     
Tel: (042) 810 829 
Fax: (042) 810 287
email: katastar.ludbreg@dgu.hr​

  • DNEVNO RADNO VRIJEME

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.