Odjel za katastar nekretnina Mali Lošinj

  • KONTAKT

Voditeljica odjela Ines Košpo, mag.ing.geod. et geoinf.

Riva lošinjskih kapetana 7    
51550 Mali Lošinj   
Tel: (051) 520 259 
Fax: (051) 520 731
email: ismalilosinj@dgu.hr   
 
  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
ponedjeljkom, utorkom, srijedom i petkom od 8:00 do 13:00 sati
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći:
utorkom od 9:00 do 12:00 sati