Odjel za katastar nekretnina Našice

  • KONTAKT

Voditelj odjela Stjepan Jančula, dipl. ing. geod.  

Trg dr. Franje Tuđmana 7  
31500 Našice 
Tel: (031) 615 131 
Fax: (031) 613 500
email: puk.osijek@dgu.hr 

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati 
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.