Odjel za katastar nekretnina Našice

  • KONTAKT

Voditelj odjela Stjepan Jančula, dipl. ing. geod.  

Trg dr. Franje Tuđmana 7  
31500 Našice 
Tel: (031) 615 131 
Fax: (031) 613 500
email: katastar.nasice@dgu.hr

  • DNEVNO RADNO VRIJEME

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.