Odjel za katastar nekretnina Nova Gradiška

  • KONTAKT

Voditelj odjela Stanislav Pajdić, dipl. ing. geod.

Trg kralja Tomislava 5      
35400 Nova Gradiška    
Tel: (035) 331 600
Fax: (035) 215 770
email: puk.slavonskibrod@dgu.hr

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:30 do 15:30 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 8:30 do 13:30 sati  
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.