Odjel za katastar nekretnina Nova Gradiška

  • KONTAKT

Voditelj odjela Mladen Lalić, dipl. ing. geod.

Trg kralja Tomislava 5      
35400 Nova Gradiška    
Tel: (035) 331 600
Fax: (035) 215 770
email: katastar.novagradiska@dgu.hr​

  • DNEVNO RADNO VRIJEME

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 9:00 do 14:00 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.