Odjel za katastar nekretnina Novi Marof

  • KONTAKT

Voditelj odjela Valent Stepan, dipl. ing. geod.

Franjevačka ulica 3         
42220 Novi Marof      
Tel: (042) 611 110 
Fax: (042) 612 446
email: puk.varazdin@dgu.hr

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 9:00 do 14:00 sati  
Primanje građana i drugih stranaka uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.