Odjel za katastar nekretnina Novska

  • KONTAKT

Voditelj odjela Zvonimir Ivanković, dipl.ing.geod.

Trg dr. Franje Tuđmana 2     
44330 Novska   
Tel: (044) 600 461 
Fax: (044) 600 042
email: puk.sisak@dgu.hr

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:30 do 15:30 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 9:00 do 14:00 sati  
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.