Odjel za katastar nekretnina Opatija

  • KONTAKT

Voditelj odjela Ivica Sambol, dipl. ing. geod.

Maršala Tita 4    
51410 Opatija   
Tel: (051) 741 232 
Fax: (051) 741 230
email: katastar.opatija@dgu.hr​

  • DNEVNO RADNO VRIJEME

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 9:00 do 14:00 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.