Odjel za katastar nekretnina Otočac

  • KONTAKT

Voditelj odjela Ivan Žubrinić, dipl. ing. geod.

Bartola Kašića 7  
Otočac
Tel: (053) 746 102 
Fax: (053) 771 167
email: puk.gospic@dgu.hr

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati 
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.