Odjel za katastar nekretnina Pag

  • KONTAKT

Voditeljica odjela Maja Savić, dipl. ing. geod.

Ulica kralja Tomislava 1         
23250 Pag        
Tel: (023) 612 093, 600 260 
Fax: (023) 611 119
email: puk.zadar@dgu.hr

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.