Odjel za katastar nekretnina Pakrac

  • KONTAKT

Voditelj odjela Davor Žili, dipl. ing. geod.

Trg bana Josipa Jelačića 18   
34550 Pakrac  
Tel: (034) 440 425 
Fax: (034) 411 011
email: puk.pozega@dgu.hr 

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati 
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.