Odjel za katastar nekretnina Pazin

  • KONTAKT

Voditelj odjela mr. sc. Slobodan Đekić, dipl. ing. geod.

M. B. Rašana 2/1  
52000 Pazin 
Tel: (052) 619 080 
Fax: (052) 619 083
email: puk.pula@dgu.hr  

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:30 do 15:30 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
od ponedjeljka do petka od 8:30 do 13:30 sati
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.