Odjel za katastar nekretnina Samobor

  • KONTAKT

Voditeljica odjela Vlatka Pandža, dipl. ing. geod.

Ulica Ivana Perkovca 20         
10 430 Samobor     
Tel: (01) 3362 360 
Fax: (01) 3362 361
email: puk.zagreb@dgu.hr 

  •  RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
Od 7:30 do 15:30 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 8:00 do 14:00 sati  
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.