Odjel za katastar nekretnina Samobor

  • KONTAKT

Voditeljica odjela Vlatka Pandža, dipl. ing. geod.

Ulica Ivana Perkovca 20         
10 430 Samobor     
Tel: (01) 3362 360 
Fax: (01) 3362 361
email: katastar.samobor@dgu.hr

  • DNEVNO RADNO VRIJEME

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 9:00 do 14:00 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.