Odjel za katastar nekretnina Senj

  • KONTAKT

Voditelj odjela Ali Bakija, dipl. ing. geod.

S. Strahimira Kranjčevića 3c  
53270 Senj 
Tel: (053) 881 032 
Fax: (053) 884 733
email: puk.gospic@dgu.hr  

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati 
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.