Odjel za katastar nekretnina Šibenik

  • KONTAKT

Voditeljica odjela Ivana Bego, mag. ing. geod. et geoinf.

Kralja Zvonimira 12a        
22000 Šibenik    
Tel: (022) 214 036 
Fax: (022) 333 452ž
email: puk.sibenik@dgu.hr 

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 7:30 do 13:00 sati  
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 7:30 do 13:30 sati.