Odjel za katastar nekretnina Sisak

  • KONTAKT

Voditeljica odjela: Melanija Perenčević Ivanić, dipl. ing. geod.

Trg hrvatskih branitelja 9
44000 Sisak  
Tel: (044) 548 551 
Fax: (044) 548 504
email: puk.sisak@dgu.hr

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:30 do 15:30 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 9:00 do 14:00 sati  
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.