Odjel za katastar nekretnina Slatina

  • KONTAKT

Voditeljica odjela Marija Medved, dipl. ing. geod.

Trg sv. Josipa 5           
33520 Slatina        
Tel: (033) 553 690 
Fax: (033) 728 010
email: puk.virovitica@dgu.hr 

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati  
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.