Odjel za katastar nekretnina Valpovo

  • KONTAKTKralja P. Krešimira IV 1  
31550 Valpovo 
Tel: (031) 514 001 
Fax: (031) 651 006
email: puk.osijek@dgu.hr  

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati 
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati 
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.