Odjel za katastar nekretnina Varaždin

  • KONTAKT

Voditeljica odjela Dagmar Karlovčec, dipl. ing. geod. 

Stanka Vraza 4        
42000 Varaždin     
Tel: (042) 394 000 
Fax: (042) 394 212
email: puk.varazdin@dgu.hr

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 9:00 do 14:00 sati  
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.