Odjel za katastar nekretnina Velika Gorica

  • KONTAKT

Voditeljica odjela Jadranka Vilus, dipl. ing. geod.

Trg kralja Tomislava 35        
10410 Velika Gorica     
Tel: (01) 6221 314 
Fax: (01) 6278 592
email: puk.zagreb@dgu.hr 

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:30 do 15:30 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 8:00 do 14:00 sati  
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.