Odjel za katastar nekretnina Virovitica

  • KONTAKT


Ulica Tomaša Masaryka 14          
33000 Virovitica       
Tel: (033) 740 093 
Fax: (033) 740 090
email: puk.virovitica@dgu.hr

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati  
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.