Odjel za katastar nekretnina Vukovar

  • KONTAKT

Voditelj odjela Tihomir Kunštek, dipl. ing. geod. 

Lavoslava Ružičke 2a           
32000 Vukovar         
Tel: (032) 450 600 
Fax: (032) 450 609
email: puk.vukovar@dgu.hr

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati  
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.