Odjel za katastar nekretnina Zaprešić

  • KONTAKT

Voditeljica odjela Sonja Galoić, mag. ing. geod. et geoinf.

Nakon potresa, kojim je poslovni prostor koji je koristila Državna geodetska uprava za potrebe rada katastarskog ureda u Zaprešiću stavljen izvan uporabe, katastarski ured u Zaprešiću izmješten je na novu lokaciju te nastavlja s radom od 22. veljače 2021. na novoj lokaciji na adresi Zelengaj 15, Zaprešić.

   
Tel: (01) 3310 050 
Fax: (01) 3310 396
email: katastar.zapresic@dgu.hr​

  • DNEVNO RADNO VRIJEME

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 9:00 do 14:00 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.