Odjel za katastar nekretnina Zaprešić

  • KONTAKT

Voditeljica odjela Marina Boban, dipl. ing. geod.

Trg žrtava fašizma 1/3
10290 Zaprešić     
Tel: (01) 3310 050 
Fax: (01) 3310 396
email: puk.zagreb@dgu.hr

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:30 do 15:30 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 8:00 do 14:00 sati  
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.