Odjel za katastar nekretnina Županja

  • KONTAKT

Voditeljica odjela Ankica Damjanović, dipl. ing. geod.

J. J. Strossmayera 18           
32270 Županja         
Tel: (032) 831 252 
Fax: (032) 831 252
email: katastar.zupanja@dgu.hr​

  • DNEVNO RADNO VRIJEME

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.