Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

  • KONTAKT

Voditelj odjela: Ozren Šukalić, dipl.ing.geod.

Trg hrvatskih branitelja 9
44000 Sisak
Tel: (044) 548 551
Fax: (044) 548 504
email: puk.sisak@dgu.hr

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: svaki radni dan od 7:30 do 15:30 sati
 
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: svaki radni dan od 9:00 do 14:00 sati
 
Primanje građana i drugih stranka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći:
utorkom od 9:00 do 12:00 sati.