Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

  • KONTAKT

Voditeljica odjela Marijana Gotzl-Oršulić, dipl. ing. geod.

Ulica Tomaša Masaryka 14
33000 Virovitica
Tel: (033) 725 472
Fax: (033) 740 090
email: puk.virovitica@dgu.hr

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati 
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.