Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

  • KONTAKT

Voditeljica odjela Marijana Gotzl-Oršulić, dipl. ing. geod.

Ulica Tomaša Masaryka 14
33000 Virovitica
Tel: (033) 740 092
Fax: (033) 740 090
email: puk.virovitica@dgu.hr

  • DNEVNO RADNO VRIJEME

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.