Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

  • KONTAKT

Voditelj odjela Danko Ordanić, dipl. ing. geod.

Županijska 11/1
34000 Požega
Tel: (034) 234 501
Fax: (034) 234 530
email: puk.pozega@dgu.hr

  • DNEVNO RADNO VRIJEME

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.