Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

  • KONTAKT

Voditelj odjela Ivica Valjetić, dipl. ing. geod.

Petra Krešimira IV 1
35000 Slavonski Brod
Tel: (035) 416 460
Fax: (035) 411 453
email: puk.slavonskibrod@dgu.hr

  • DNEVNO RADNO VRIJEME

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 9:00 do 14:00 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.